rss_20_bn-mezclador-canalesflickrfacebook_20_bn-color-lab foursquare_20_bn-tono-saturacion

Bases concurs social mensual tema obligat 2016/2017

Bases que regiran el concurs social mensual tema obligat durant la temporada 2016/2017. La primera entrega serà el setembre, tema Natura morta de càmeres fotogràfiques.

En el següent article podeu consultar la descripció dels temes.

 1. Podran participar tots els socis. No existeixen drets d´inscripció.
 2. La competició es desenvoluparà en tres apartats: fotografies en blanc i negre, fotografies en color i format digital.
 3. A cada apartat (fotografia en blanc i negre i fotografia en color i format digital) podran presentar-se  1 o 2 fotografies. Per a les fotografies en blanc i negre i color la mida de la imatge serà lliure i hauran d´anar muntades sobre una cartolina de 18x24 cm. Les fotografies en format digital s’hauran de presentar  amb una mida  de 18 x 13 cm. a 300 ppp en format jpg, equivalent aproximadament a 650 KB.
 4. Les obres hauran de ser inèdites.
 5. En els tres apartats es tindrà únicament en compte l´obra de cada concursant que tingui major puntuació.
 6. Els autors que repeteixin la mateixa fotografia en dues o tres modalitats seran penalitzats amb 2 punts en la fotografia que hagi obtingut una puntuació més alta.
 7. Les fotografies i tots els elements que la integrin hauran de ser exclusivament obtingudes pel propi autor.
 8. La puntuació de cada mes s'acumularà fins a totalitzar els 8 lliuraments.
 9. Els concursants quedaran classificats en una única categoria per a cada un dels tres apartats.
 10. A cada apartat es concediran premis. En la modalitat en que participin menys de tres autors es donarà un sol premi, en la que participin fins a cinc autors es donaran dos premis i en la que participin sis o més autors es donaran tres premis.
 11. Per tenir opció a premi, serà necessari que els concursants que s´hagin fet creditors al mateix hagin participat en tots els lliuraments.
 12. El termini d´admissió de les obres serà l´últim dijous de cada mes.
 13. Les fotografies es presentaran amb lema. En el sobre s´haurà de fer constar el lema i el nom i cognoms.
 14. El Jurat puntuarà cada obra d’1 a 20 punts.
 15. Un cop efectuat el veredicte, el següent dijous seran projectades les fotografies en format digital i exposades les fotografies.
 16. Els 
  temes
   pel present cicle seran els següents:
  Setembre:
  Natura morta de càmeres fotogràfiques
  Octubre:
  Detall arquitectònic
  Novembre:
  Ceràmica
  Desembre:
  Onades
  Gener:
  Expressió facial
  Febrer:
  Sostres
  Març:
  Paisatge de camps de conreu
  Abril:
  Ball o dansa

Agrairem als concursants que efectuïn els lliuraments amb la suficient antelació perquè el dia previst les obres estiguin en poder dels responsables de l´organització.